GDPR

Personuppgifter hos Chocolatte Sweden AB

Har du hört talas om GDPR? Det står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddslag som börjar gälla inom EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PLU).
Det är viktigt för oss på Chocolatte Sweden AB att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den data som vi sparar hos oss. Vårt mål är att skapa en så bra upplevelse som möjligt för dig som kund. Vi behöver dina personuppgifter för att du skall kunna få korrekt information från oss samt korrekta orderbekräftelser / fakturor etc.
Vi använder oss också av dina personuppgifter för att lämna relevant information om och marknadsföring av våra egna varor och tjänster. Personuppgifterna lämnas och inhämtas, innan och i samband med att en kundrelation inleds. Vid inledande av kundrelation och vid vissa betalningar kan vi komma att kontrollera personuppgifterna mot sanktionslistor som vi enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldig eller har rätt att tillämpa för att säkerställa att kundrelationen kan inledas och betalning genomföras.
Vissa uppgifter är vi också skyldiga att lämna till olika myndigheter. Vi behandlar sådana personuppgifter som är nödvändiga för dessa ändamål, t. Ex. namn, personnummer och adress. Dessa uppgifter sparas hos oss så länge de behövs för syftet med behandlingen och gallras därefter enligt särskilda rutiner. Dina personuppgifter behandlas och lagras endast i vårt register i vårt bokföringsprogram. Detta lagras under längst 3 år efter avslutat engagemang. Dock lagras uppgifterna under minst 7 år i pärmar p.g.a. bokföringslagen.

Dina rättigheter

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Du har till exempel rätt att begära tillgång till dina personuppgifter (s.k. registerutdrag) eller köphistorik. Du har även rätt att begära att dina uppgifter rättas eller raderas, att behandlingen begränsas, att eventuella samtycken återkallas och att dina uppgifter inte ska användas i vår marknadsföring till dig.

Vill du veta mer

Vill du veta om dina rättigheter eller hur Chocolatte Sweden AB hanterar dina personuppgifter så kontaktar du oss.